Soubor Schola Gregoriana Pragensis je předním světovým interpretem středověké duchovní hudby, jehož uměleckým vedoucím je David Eben. Soubor nahrává a koncertuje po celém světě, spolupracuje s Českým rozhlasem a nápaditě a muzikálně interpretuje hudební repertoár ležící u samých kořenů evropské hudební kultury.

"David Eben se svým souborem nás v Poličce na koncertu provede programem Sedm dní na Karlově univerzitě. Jedná se o unikátní dílo, koncert umožní nahlédnout do hudebního života pražské univerzity v pozdním středověku a je unikátní historickou rekonstrukcí, sestaven předními muzikology Davidem Ebenem, Janem Ciglbauerem a Lenkou Hlávkovou," přiblížila koncert Tereza Stříteská z charity v Poličce.

Hudebníci vystoupí na benefičním koncertu pro charitu. Z kořenů poličské charity vyrůstá i nejstarší charitní služba, a to středisko Domácí zdravotní péče. "Zdravotní sestry ošetřily již přes pět tisíc pacientů v Poličce a okolí. O své pacienty v širém okolí se starají také zdravotníci v našem Domácím hospici sv. Michaela a v nově vznikajícím Centru duševního zdraví. Letošním koncertem bychom chtěli ocenit obětavou práci všech našich zdravotníků," dodala Stříteská.

Výtěžek z benefičního koncertu poputuje ke zdravotním sestrám prostřednictvím veřejné sbírky Sestry v akci. Benefiční koncert se uskuteční v pátek 4. listopadu od 17 hodin v kostele sv. Jakuba v Poličce.