Svitavské náměstí prošlo v průběhu dějin několika velkými změnami. Původně uvnitř hradeb města stálo množství domů ze dřeva a opuky. Mezi nimi bylo také 83 právovárečných domů. Po prvním velkém požáru v roce 1590 vsadili obyvatelé města raději na kámen. Domy nesly znaky renesance a později také zdobného baroka. V roce 1781 došlo na další přestavbu náměstí. V devatenáctém století se na náměstí ve Svitavách stavělo neméně. Proto jsou zde vedle sebe mnohé známé slohy. Od gotiky, renesance, baroka, přes klasicismus a slohy historizující, novorenesanci. Nalézt se dají také secesní prvky nebo ty, které charakterizovaly výstavbu socialismu. Po staletí procházela svitavským náměstím, dlouhým půl kilometru, hlavní komunikace, a to až do roku 1982.

Poslední úpravu zaznamenalo náměstí Míru mezi lety 1993 a 1994. Stála 45 milionů korun. Město za ni obdrželo první cenu ministerstva kultury a ministerstva hospodářství za nejzdařileji provedenou regeneraci městské památkové zóny. Z této doby pochází také fontána na dolním konci náměstí. Kašna v těchto místech však stávala už dříve. Až do padesátých let dvacátého století tuto část města zdobila kašna podle projektu Johana Biera z roku 1901. Její podobu zachycují staré pohlednice. Podle Kroniky města Svitavy na dolní části náměstí bývala původně takzvaná Pohádková kašna. Byla druhým veřejným zdrojem pitné vody, stejně jako kašna svatého Floriána z roku 1783. Ta nyní stojí před školní budovou, i když až do poslední rekonstrukce náměstí byla před vjezdem do Jiráskovy ulice.

Další snímky Josefa Čermáka, které zachycují, jak Svitavy vypadaly, přinášíme každý týden. Další díl najdete opět v pondělí. Tak vzpomínejte s námi. Sledujte, které části města dostaly novou tvář. Pokud máte i vy zajímavé snímky, můžete nám je zaslat: svitavsky@denik.cz.