Ocenění za třetí místo v kategorii Nejlepší klub roku patří svitavským seniorům. Klub Seniorů Svitavy slouží nejen svým členům, ale přispívá také k podpoře aktivního života seniorů ve městě. Podílí se na rozvoji dobrovolnické služby. Nápady ovlivňuje činnost knihovny i centra Fabrika, spolupracuje na mezigeneračních akcích a projektech. Součástí klubové nabídky jsou vzdělávací besedy a kurzy na nejrůznější témata. Velkou oporou klubu je předsedkyně Milena Brzoňová. Díky její iniciativě byla radou města zřízena Rada seniorů, nebo ve spolupráci s městskou policií tzv. Seniorakademie.