V kulturním domě v Osíku organizovala nadace Livie a Václava Klausových a chráněná ICT pracoviště školení pro seniory – práce s počítačem. Díky organizačním schopnostem Jindřicha Groulíka, starosty dobrovolných hasičů, Josefa Kloudy a lektorů se podařilo sehnat patnáct uchazečů a bezplatný kurz mohl proběhnout.

Lektoři Adéla Kolouchová, Boris Dvořáček a Štefan Vorálek nám trpělivě a kvalifikovaně předávali vědomosti. Každý jsme měli k dispozici počítač a vše jsme si mohli vyzkoušet v praxi.

Jsme rádi, že jsme si našli čas a využili příležitosti, která nám byla nabídnuta. I nadále se můžeme na lektory obracet přes internet, pomocí emailu, chatu, skypu nebo i telefonicky. Můžeme využít i speciálních webových stránek.

Všem moc děkujeme.
Senioři z Osíku