Charita se věnuje humanitární pomoci a také poskytuje sociální služby. Jednou z nich je odlehčovací služba ve Světlance. V posledních letech o ni ale klesl zájem. „Vzhledem k dlouhodobému nedostatku uživatelů v této službě a tím i peněz na udržení činnosti, podáme žádost o ukončení registrace k 31. prosinci letošního roku," oznámila ředitelka svitavské charity Blanka Homolová.

Nízký zájem trvá už delší dobu. „Zhruba od roku 2008 sledujeme úbytek uživatelů. Je to dáno patrně tím, že je na Svitavsku a v okolí vysoká nezaměstnanost a lidé se o své seniory starají sami," vysvětlila Blanka Homolová. Oblíbené zařízení rodinného typu slouží celému Pardubickému kraji. Kromě místních se do Světlanky rádi vracejí rovněž zájemci z Březové nad Svitavou, ale i z Pardubic.

Propouštění

Zrušení odlehčovací služby bude mít dopad i na zaměstnance. „Zřejmě čtyři kolegyně budeme muset propustit. Jednu přeřadíme na jinou službu," podotkla Blanka Homolová. Ostatní pracovníci mají pracovní smlouvy do konce roku.

V budově Světlanky poskytují pracovníci charity celodenní péči chronicky nemocným a zdravotně postiženým seniorům ve třech místnostech s osmi lůžky. Od nového roku poslouží uvolněné prostory po odlehčovací službě pro dvě denní centra. „Využijeme je pro osoby s mentálním postižením a pro seniory," řekla Blanka Homolová. Najdou v nich také terapeutickou dílnu a konzultační místnost.

Náhradní řešení

Zájemci ze Svitav o svou službu nepřijdou. „Hledali jsme s krajským úřadem jiné vhodné zařízení s menší kapacitou. Vstříc nám vyšli v Domově na rozcestí ve Svitavách. Je-li tato služba poskytována při velkém pobytovém zařízení, nejsou výkyvy v počtu uživatelů likvidační," uvedla Blanka Homolová.

V Domově na rozcestí se připravují na stavební úpravy. K dipozici poskytnou čtyři lůžka. „Musíme prostory vhodně přizpůsobit pro osoby, které budou odlehčovací službu využívat. Chceme, aby byly oddělené od ostatních, abychom uživatelům zachovali soukromí," sdělila Jaroslava Filipová, ředitelka Domova na rozcestí. Nikdo nemusí mít obavy, že by v tomto zařízení nebylo dostatek kvalifikovaných pracovníků. „Máme příslib od zřizovatele na posílení personálu," uvedla Jaroslava Filipová.

Podobnou službu pro své blízké najdou lidé také v Litomyšli.