„Iniciativa vychází z přesvědčení většiny lidí – doma je doma,“ říká radní pro sociální péči Pavel Šotola. Do projektu Žít doma se z kraje zapojil i Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička.

„Očekávám podněty a inspiraci k další práci na zkvalitňování našich služeb včetně poradenství, pomůcek a podobně, aby klient mohl opravdu zůstat žít doma,“ doplňuje vedoucí pečovatelské služby Domu s pečovatelskou službou Penzion Polička Irena Smolková.

(zk)