„Seminář je zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách. Část semináře bude věnována obecným otázkám vzdělávání,“ uvedl Jiří Janeček z Gymnázia Jevíčko.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Ubytování je zjištěno v Domově mládeže gymnázia. Zájemci o seminář se mohou přihlásit na webu jevíčského gymnázia.   (bz)