Vzhledem k tomu, že se dotační peníze snaží vždy získat řada zájemců, ale někteří z nich na příspěvek nedosáhnou kvůli špatně sepsaným žádostem či nedodržení termínů, se úředníci městského úřadu rozhodli uspořádat veřejný seminář. Setkání se uskuteční 6. září v klenutém sále zámeckého pivovaru v Litomyšli, začátek je v 17 hodin.

Účast není zpoplatněna ani nikterak omezena. Pro radu si může přijít každý. Pokud občané projeví o podobné akce zájem, lze podobné semináře uspořádat i pro další dotační tituly.