Přesto některé „zebry“ zůstávají podle občanů problematické.

„Vodím dítě do školy na ulici Zámecká. Přechod, který je v blízkosti školy, je podle mého názoru nebezpečný. A to zde chodí především děti, pak také lidé, kteří jdou z centra do městské části Záhraď nebo staří lidé z nedalekého domova důchodců,“ poukazuje na problém Lukáš Král. Jde o frekventovaný přechod, který se navíc nachází na hlavní silnici směrem na Českou Třebovou. „Myslím, že by si zasloužil mnohem více pozornosti. Vím, že několik opatření ke zvýšení bezpečnosti již bylo realizováno. I tak jsem přesvědčen, že kdyby zde byl klasický semafor s tlačítkem pro chodce, bylo by po problémech,“ dodává Lukáš Král.

Radní neberou problematiku přechodů v Litomyšli na lehkou váhu. Přechody pro chodce u první základní školy a domova důchodců jsou podle starosty Michala Kortyše v současné době chráněny a zvýrazněny. Jednají navíc o světelném varovném zařízení, které upozorňuje na přítomnost škol. Nechybí ani vodorovné dopravní značení, které upozorňuje řidiče na zvlášť nebezpečné místo a psychologicky zpomaluje rychlost jízdy. U přechodu ráno hlídkuje také městská policie.

„Osazení světelné signalizace jsme již v minulosti diskutovali s odborníky na dopravu. Názor je nejednotný. Světelné signalizační zařízení má význam hlavně tam, kde jezdí souvislé proudy vozidel, neboť umožňuje přechod komunikace. Pro zvýšení bezpečnosti tohoto opatření je nutná vysoká disciplinovanost uživatelů přechodu v tom, že je třeba čekat na signál volno. Pokud tomu tak není, je chodec v daleko větším nebezpečí, než na normálním přechodu pro chodce,“ vysvětluje Michal Kortyš. Právě tam, kde stisknutí tlačítka není nutné pro přerušení souvislého proudu vozidel, je podle odborníků disciplinovanost malá. „Nicméně nasvícení přechodu u školy máme v plánu zrealizovat do konce roku v souvislosti s výstavbou parkoviště v Zámecké ulici,“ dodal starosta.

Radní mají na stole rovněž další opatření na přechodech pro chodce, a to na silnici I/35. Půjde o ochranné ostrůvky a bezbariérové úpravy. Jsou projekčně i stavebně připravena. Letos však město na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedosáhlo.