Bystré

Jméno: Miloslav Sejkora
Datum narození: 16. ledna 1964
Rodinný stav: ženatý, tři děti
Původní povolání: ekonom
Politická strana: ODS

V Bystrém do křesla na radnici na příští čtyři roky usedl Miloslav Sejkora.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci starosty?
No, první kroky jsem už učinil. Seznamuji se s chodem úřadu, sešel jsem se se všemi představiteli institucí městem zřízených, tedy řediteli škol, technických služeb a nastínili jsme si teze naší spolupráce. Již proběhlo první zasedání rady města, kde jsme řešili celou řadu záležitostí, pracujeme na jmenování komisí a jejich členů. V první řadě jsem se sešel s předešlou paní starostkou, které jsem poděkoval za její práci a převzal úřad.

Jaké projekty budete připravovat jako první?
Máme připraven celý seznam projektů, na kterých chceme pracovat a následně je realizovat. Vše je samozřejmě spojeno s finančními možnostmi jak rozpočtu města, tak podmínek a možností získání dotačních zdrojů z Evropské unie, státního rozpočtu a dalších. Jako prioritní projekty jsme vybrali rekonstrukci základní školy, přesněji řečeno původní hlavní budovy školy, která je stará více než sto let, postavena v letech 1903-1904. Do základní školy se v uplynulých letech významně investovalo, v areálu byla přistavena nová budova s kuchyní, jídelnou a novými učebnami. Souběžně budeme pracovat na přípravě rekonstrukce naší budovy zdravotního střediska. Intenzivně budeme pracovat na zpracování nového Územního plánu města Bystré.

Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období?
Máme připraven projekt a podanou žádost na dotaci, na opravu mateřské školy Kvítek, která by měla dostat nový zateplený kabát, nová okna a dveře. Pokračovat budeme v dobudování infrastruktury v obytných zónách, v současnosti jde o lokalitu výstavby rodinných domů Hradčany a Smetanova.

Který projekt z uplynulého volebního období se nejvíce povedl?
To je otázka do občanské soutěže. Projektů, které se podařilo realizovat, byla celá řada. Podle mého názoru se velmi podařila akce rekonstrukce budovy čp. 68, tedy dnešního nového multifunkčního domu, kde je umístěno informační centrum, městská knihovna, učebny speciální školy, školicí centrum. Výjimečnou a velmi zdařilou akcí je komplexní rekonstrukce a modernizace Základní umělecké školy Bystré, která nabízí celou řadu oborů, nejen hudebních, ale i tanečních, výtvarných pro dvě stě žáků. V této historické budově jsou mimo jiné i pěkné výstavní a expoziční prostory.

Jakým mottem se budete ve své funkci řídit?
Víte, mott jsem slyšel a znám spoustu, a řekli je i chytří lidé, ale nenapadá mne, které bych mohl použít pro svoji funkci. Za mne, budu usilovně pracovat v rámci svých sil a schopností pro město a své spoluobčany a již dnes děkuji všem, kteří mi v tomto budou pomáhat. Jsem tu pro své spoluobčany a budu mít na paměti, že tomu není naopak.