„V letošním roce přijde na řadu obnova průčelí secesní fasády nájemního domu čp. 71 v Třebovské ulici, v rámci které budou vyměněna i dosluhující okna," uvádí podrobnosti jevíčský místostarosta Miroslav Šafář. Dům z roku 1910, postavený na objednávku mecenáše místní reálky Augustina Křivánka, je jednou z mála ukázek opravdu kvalitní architektury počátku 20. století ve městě. Akce již byla schválena zastupitelstvem, měla by stát milion a čtvrt bez DPH.

Další architektonicky cennou stavbou se zachovalou secesní fasádou je nájemní dům čp. 98 v Křivánkově ulici. „V tomto případě bylo město úspěšné s projektem na zateplení pláště a výměnu oken," dodává Miroslav Šafář. Náklady se podle projektu pohybují kolem 2,5 milionu bez DPH. S realizací se počítá v létě a na podzim.

Třetí plánovanou akcí je oprava fasády budovy městského úřadu. Vloni byla vyměněna střecha včetně krovů a na začátku letošního roku byl v půdních prostorách adaptován nový prostorný archiv. Podle místostarosty zbývá opravit uliční i dvorní část fasády, na čemž se zastupitelstvo dohodlo již při schvalování rozpočtu na letošní rok. „Částečně by mělo přispět ministerstvo kultury, které nově podporuje také akce na obnovu objektů nepamátkového charakteru v městských památkových zónách. Přesné náklady budou známy po výběrovém řízení," dodal Šafář.

Dokončení by se měla dočkat i poslední část fasády bývalého augustiniánského kláštera v ulici Soudní, která přiléhá ke kostelu. Finančně se na částce zhruba 100 tisíc korun bude podílet ministerstvo, římskokatolická farnost a město.