V pondělí začali sčítací komisaři roznášet formuláře, které je nutné vyplnit, aby se mohla aktualizovat důležitá čísla ve statistikách. S jejich vyplňováním budou mít možná někteří občané problémy. Do sečtených dat se však musí dostat všichni.

Ke sčítání mají přistupovat všichni zodpovědně. Výjimkou nebudou ani různá sociální zařízení. V domovech pro mentálně postižené osoby si spousta jejich obyvatel se sčítacími lístky neporadí. Ústavy však s touto realitou počítaly. „Klientům s vyplňováním tiskopisů pomůže sociální pracovnice. Je pro sčítání vyškolená,“ uvedl Ivo Musil, ředitel Domova na zámku v Bystrém. Podle ředitele je samozřejmostí, že budou tuto službu obyvatelům domova poskytovat.
Také ve svitavském Domově na rozcestí mají pracovnici, která je připravena pomoci s vyplňováním kolonek na úředních listech. „V domově máme vyčleněnou pracovnici. Prošla školením a je tedy informovaná, jak se mají tiskopisy vyplňovat,“ řekla Jaroslava Filipová, ředitelka Domova na rozcestí ve Svitavách. Úplnou novinkou bude sčítání lidu pro postižené osoby, které jsou ubytované v chráněném bydlení.

Poprvé do svých schránek dostali informace o sčítání postižení lidé, kteří se snaží zapojit do běžného života a žijí tedy v bytech. „Pro všechny klienty, kteří žijí v chráněném bydlení, nastala úplně nová situace. Také těmto lidem jsme připraveni poradit,“ potvrdila ředitelka domova Jaroslava Filipová. Pověřené pracovnice sociálních zařízení absolvovaly školení a vědí, jak se se sčítacími archy vyrovnat.

Nejinak je tomu také v kojeneckém ústavu ve Svitavách. Ani zde nezůstanou tiskopisy prázdné. „Jedna z našich pracovnic je vyškolená jako sčítací komisař. S vyplňováním formulářů pomůže. Sčítat budeme jak děti, tak matky, které u nás bydlí,“ uvedla Bohuslava Krásová, vrchní sestra kojeneckého ústavu. Sčítacích komisařů vyrazilo do ulic ve svitavském okrese už v pondělí celkem devadesát. Musí mít speciální průkazku i občanský průkaz.