Od prvního ledna se stal jeho zaměstnancem a v současnosti začíná s tvorbou vlastního širšího týmu, který zmonitoruje všechny záležitosti spojené s chodem armádního areálu.

Váš tým bude nakonec větší, než se předpokládalo. Vnímáte to tak, že to pomůže situaci, nebo to znamená, že čím víc lidí tu bude, tím větší budou komplikace?
(úsměv) Když jsem mluvil o mém týmu čtyř až pěti lidí, měl jsem na mysli odborníky dohlížející na skladování munice. V tu chvíli mě nenapadlo, že ještě zřídíme tak velký organizační celek, který bude muset spravovat další záležitosti. Pod naše křídla přibude i hasičská jednotka. I proto tým bude větší a skutečně vypadá okolo třiceti lidí. Jak to bude dál, o tom musím jednat s náměstkem ministra obrany panem Kuchtou. Dají nám nějaký návrh. My jsme také připravili svou variantu, která by mohla být schůdná. Nezastírám, že by bylo fajn, kdyby to bylo tak, jak si představujeme.

Jak si tedy představujete přesné počty lidí v pracovní skupině?
Obsáhne ji skutečně až třicet lidí s tím, že čtyři odborníky budu mít pod sebou.

A jak to vypadá se zapojením zástupců společnosti vlastnící převáženou munici? Proniknou do těchto struktur?
V takovém týmu určitě nebudou, neboť v něm ani být nemohou. Lidé z týmu budou zaměstnanci ministerstva obrany. Toto by tedy museli být další zaměstnanci. Jak to bude dál, to uvidíme. Smlouva se připravuje. O všem se budeme bavit na schůzce už začátkem tohoto týdne.

Jak tedy konkrétně bude vypadat struktura týmu a vašich nejbližších spolupracovníků a jak bude probíhat součinnost s vlastníkem munice?
Budu šéfovat organizačnímu celku v Květné a ministerstvo obrany potřebuje, aby tady byli další odborníci. Rozhodně u manipulace a kontroly munice musejí být i zástupci firmy. A my zase obratem musíme kontrolovat, jak oni nakládají s tímto materiálem a dodrželi všechny požadavky. Je to všechno ještě v jednání a uvidíme, zda na naše návrhy ministerstvo přistoupí.

Pokud se dohodnete, hned potom by měla následovat výběrová řízení na obsazení pozic ve vašem týmu, že?
Jakmile padne dohoda a vše bude schválené kompetentními lidmi a řeknou – ano, takhle to je správně – a dohodneme se na tabulkách pro pracovníky skladů, kteří budou také spadat pod ministerstvo. Už mám několik jmen takových lidí, kteří by mohli v květenském areálu pracovat. A pokud vše dobře dopadne, hned po jednání začneme opravdu vypisovat výběrová řízení.

Co se stane, když se v první fázi nedohodnete?
Od schválení tabulek se všechno odvíjí. Pokud je nedáme dohromady, nemůžeme se pohnout dál. To říkám na rovinu.

Předpokládáte, že se na jednáních s ministerstvem obrany přiblížíte také přesnějšímu termínu převozu munice z Vrbětic na Zlínsku?
Možná to bude trochu komplikovanější. Jen na vysvětlenou – celý útvar má začít v Květné pracovat oficiálně k 15. lednu. K tomuto datu budou připravené odpovídající muniční sklady i zabezpečení areálu, aby se munice mohla navážet. Ale jaký bude přesný harmonogram, to opravdu nevím. Zkomplikovalo to také počasí. Je potřeba také plně zprovoznit cesty, po nichž materiál pojede k nám do Květné. Navíc ve Vrběticích budou teprve ve fázi kontroly. Převoz může nastat až potom.

Jaká další jednání vás čekají kromě setkání se zástupci ministerstva?
Měl bych se sejít na mítinku také s Policií České republiky, jež bude ve skladech také operovat. Dohodneme organizační věci a pravidel vstupu do areálu, protože se tam bude pohybovat nejen policie, ale také armáda a hasiči.