Postavit nový kostel není jako uskutečnit developerský projekt financovaný bankami a krytý alespoň zčásti předběžnými smlouvami s budoucími uživateli objektu. Církev bratrská v Litomyšli se do výstavby svého svatostánku pustila jako do značně dobrodružného podniku. Dosud se vždy podařilo sehnat peníze na pokračování stavby, i když se stékají často malými pramínky, které teprve společně vytvoří řeku. Při zahájení stavby v listopadu 2008 ale výsledek zdaleka nebyl jistý, říká kazatel Daniel Smetana.

„Do začátku jsme měli na účtu asi dva miliony korun. Bylo ale nutné postavit hrubou stavbu, jednorázově vylít celou betonovou část. To ovšem stálo šest milionů korun. Požádali jsme stavební firmu, zda nám bude důvěřovat, že máme něco slíbené, a půjde do toho. Oni souhlasili a díky Pánu Bohu se stal zázrak a peníze přicházely po částech v pravý čas tak, že jsme stavbu nemuseli nikdy zastavit,“ uvedl Daniel Smetana.

Vypočítává dlouhý seznam všech, kteří na kostel přispěli. Kromě darů místních členů, dalších sborů a stavebního fondu církve peníze pocházejí ze sbírek a benefičních akcí, z prodeje staré modlitebny v Litomyšli, od Waderovy nadace z Německa, sponzorů, Pardubického kraje a Litomyšle, která poskytla i pozemek. „Někdy to připomíná sbírku na Národní divadlo. Lidé mne na ulici zastavují a chtějí mi na místě dát nějaké peníze. Jiní posílají každý měsíc třeba jen několik stovek. Ale naplňuje mne to nadějí, že i v dnešní době lidé nemyslí jen na sebe, ale i na něco, co je přesahuje,“ říká kazatel.

Celkem bude kostel stát asi dvacet milionů korun, zatím se sešly asi tři čtvrtiny celé částky. Zbytek peněz chce církev získat hlavně z grantů. „Je to i záležitost víry. Najednou se objeví sponzor a řekne, že nám chce nějakým způsobem pomoct,“ uzavírá kazatel Daniel Smetana.
Na první svátek vánoční se tu uskutečnila první slavnostní bohoslužba. Zvláštní atmosféru si vychutnaly desítky lidí.

(ik, čtk)