Po studiích na akademii ve Vídni a v Mnichově se vrátil do Křenova, aby v kostele sv. Jana Křtitele restauroval nástěnné barokní fresky. Zdejší farnosti také věnoval rozměrné plátno ,,Pieta", které je možno v interiéru kostela zhlédnout doposud," uvedl ředitel muzea Petr Koudelka. Malíř mimo jiné také portrétoval ruskou carevnu Alexandru Fjodorovnu, podnikal studijní cesty po Itálii, Německu, Švédsku, Rusku a Středomoří. Za své dílo získal mnoho ocenění. Novým přírůstkem muzea je drobné komorní dílo ,, V podvečer". „Je kompozičně inspirované tradičním rakouským romantickým krajinářstvím. Barevně světelné řešení s důrazem na zachycení jemných nálad soumraku malbu řadí do symbolistických proudů přelomu 19. a 20.století," upřesnil Petr Koudelka. Obraz se objevil na aukci z pozůstalosti pražského sběratele. „Tato akvizice je o to cennější, že díla Eduarda Kasparidese se na uměleckém trhu téměř nevyskytují. Za posledních dvacet let to bylo pouze osm děl," vysvětlil ředitel křenovského muzea. Veřejnost si bude moci obraz prohlédnout po zrestaurování při křestu nové publikace ,,Barokní komplex Křenov a katalog sbírek Musea fara Křenov" na podzim tohoto roku. Po významných muzejních institucích ve Vídni, Brně, Bratislavě a Moravské Třebové se tak dílem Eduarda Kasparidese může pochlubit i jeho rodiště.