„V této době si lidé přinesou z kostelů domů malou kasičku, do které mohou vhazovat peníze, které by jinak utratili za věci, které si v postu odepřeli. Tyto kasičky pak znovu odevzdají v kostele na počátku Velikonoc, aby je pracovníci charity vyzvedli a výtěžek z této sbírky použili na pomoc potřebným. Jedná se většinou o přímou pomoc do rodin,“ uvedl Petr Matoušek z Charity Moravská Třebová. Postničku je možné si vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o první neděli postní.

Charita pořádá tuto sbírku ve všech farnostech Moravskotřebovska, Jevíčska a Velkoopatovicka.