A to ani přesto, že panuje ekonomická krize a situace na trhu s recyklovatelným papírem také není dobrá. Po dohodě s provozovnou Svitavy mají ve vesnici u Litomyšle zaručenou cenu 0,40 korun za jeden kilogram papíru a odvoz zdarma. Školáci se tak mohou dále účastnit soutěže ve sběru papíru, která v Cerekvici probíhá tentokrát do desátého května. Lidé jsou rádi, že se třídění odpadu a sběr papíru v obcích nezastaví. Sběrové akce podporují rovněž radní v Litomyšli a Svitavách, kde hledají prostředky na odměny pro žáky.