Stejnou šanci dostanou zájemci v desítkách oborů. „Uchazeči mohou získat dílčí nebo úplnou kvalifikaci. Lidé se totiž často vzdělávají neoficiálními formami. Známe případy kuchařek nebo pekařů, kteří dlouhá léta pracují ve firmě a znalosti si osvojují v praxi, ale chybí jim potvrzení,“ vysvětluje Jana Bydžovská, manažerka projektu.

Mezi školami, které se do programu přihlásily, je také pedagogická škola v Litomyšli. „V říjnu spustíme kurz pro dvacet pět vychovatelů, kterým schází kvalifikace, aby mohli učit v mateřské škole a naopak,“ uvedl ředitel Stanislav Leníček. Navíc čeká na schválení dalšího projektu.

„Pracovníci v sociálních službách často nemají příslušnou kvalifikaci. Podle nového zákona by tedy měli třeba domov důchodců opustit. A tomu chceme zabránit,“ dodává Stanislav Leníček. Ze svitavského okresu se do projektu zapojily zatím tři školy.