„Také Odborný léčebný ústav Jevíčko se potýká s nedostatkem lékařů, stejně jako jiné nemocnice a ústavy, ale rozhodně není v kritické situaci a jeho provoz běží ve standardním režimu,“ uklidňuje ředitelka Lenka Smékalová.

Sanatorka aktuálně potřebuje dva lékaře pro obor pneumologie, což je odbornost, která je na trhu práce absolutně nepokrytá. „Neexistuje pneumologické oddělení, které by nemělo vyvěšen inzerát, že přijme lékaře. Naše nabídka, přes svoji lukrativnost, zůstala bez odezvy. Nezbude než ji opakovat. Chyba je hned na začátku, budoucí lékaři nemají o specializaci v pneumologii příliš zájem,“ přibližuje Lenka Smékalová.

Kraj podpoří nábory lékařů  Nedostatek zdravotnického personálu se nevyhýbá ani Pardubickému kraji, který ze svého rozpočtu podpoří náborové aktivity zdravot-nických zařízení i v příštím roce. „S ohledem na přetrvávající všeobecný nedostatek zdravotníků a především nelékařů určitě chceme pokračovat v podpoře personálních a náborových programů. Nemocnici Pardubického kraje na tyto aktivity navrhuji přispět dvěma miliony korun,“ informoval radní pro oblast zdravot-nictví Ladislav Valtr.

Nemocnice Pardubického kraje poskytuje náborové příspěvky nebo stipendijní program pro vybrané kategorie nelékařského zdravotnického personálu a lékaře. Na kontaktních či prezentačních dnech a pracovních veletrzích se prezentuje studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol. „V roce 2018 plánujeme navíc rozšířit inzerci s přímým cílením na sociálních sítích a posílit atraktivitu Nemocnice v rámci prezentací na pracovních veletrzích. Připravujeme také rozšíření náborových aktivit na zahraniční pracovní trhy. Náklady na tuto činnost odhadujeme ve výši 7,6 milionu korun,“ uvedl generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.