Někde nejsou, nebo alespoň ne všechny. „Když jsme připravovali projekt na úpravu chodníků a bezbariérového vstupu do objektů, tak jsme si ke spolupráci přizvali lidi ze svazu invalidů," říká starosta Svitav David Šimek. Určili si, které trasy v městě musejí být bezbariérové jako první. „Do veřejných budov už máme všude bezbariérové vchody," tvrdí starosta Šimek. Město si teď podalo žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o příspěvek na první tři kilometry bezbariérových chodníků. „Chceme je mít v centru města, v okolí nemocnice, autobusového nádraží," vysvětluje svitavský starosta. V rozpočtu už má město na bezbariérové chodníky vyčleněných pět milionů korun.

Na odstraňování překážek pracuje už několik let také Polička. „Každý rok jsme zhruba na deseti až dvaceti místech snížili obruby chodníků i nájezdy, aby vyhovovaly imobilním lidem, ale aby měli snadnější přechod z vozovky i ostatní občané," upřesňuje starosta města Jaroslav Martinů. V úpravách chtějí pokračovat i nadále. „V letošním roce upravíme celý chodník na ulici Hegerova. Na kilometr dlouhém chodníku je několik míst, které ukončíme sníženou obrubou," slibuje Jaroslav Martinů.
Také některé veřejné budovy jsou vybavené bezbariérovými prvky. „Na městském úřadu, kde je odbor sociální a dopravy, jsme vybudovali rampu. Lidé jsou spokojení," míní starosta. Snaží se iniciovat i soukromé provozovatele ambulancí ke stavebním úpravám. Ne vždy se ale podaří všechno dojednat.

Vloni město vybudovalo u krytého bazénu bezbariérový nájezd, který využívají lidé s pohybovým omezením, ale i maminky s kočárky.

(ap, kk)