„Chceme zahájit vestavbu nových šaten a zázemí pro personál do části podkroví pavilonu a propojit první až třetí podlaží budovy novým výtahem se schodištěm. Zvýšíme také požární bezpečnost objektu. S kolegy jsme schválili zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku, její součástí bude i úprava elektroinstalace,“ sdělila Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví.

Pokud půjde vše podle schváleného harmonogramu, začne stavba příští rok na jaře. Hotovo má být ve druhé polovině roku 2024. Stavební práce poběží po částech za provozu všech kanceláří, pokojů lékařů, šaten a hygienického zázemí, které jsou v podkroví. „Ve smlouvě navrhujeme předání staveniště na konci března 2023 a na práce bude mít stavební firma zhruba rok a čtvrt. Termín dokončení je podmíněn tím, že bude třeba sestavit plán prací, aby mohli dělníci pracovat a zároveň v místě mohl fungovat i personál," uvedl hejtman Martin Netolický. Jde o zakázku za 10,3 milionu korun.

Stavba nadchodu přes silnici I/35 v Litomyšli nabrala velké zpoždění.
Stavba nadchodu přes I/35 v Litomyšli nabírá zpoždění. Hotovo má být na Vánoce

Plánovaná úprava podkroví je jednou ze součástí dlouhodobých investic kraje do Litomyšlské nemocnice. Rušení nemocnice podle kraje rozhodně nehrozí. „S Litomyšlskou nemocnicí do budoucna počítáme a kraj jako její zřizovatel do nákupu nového vybavení a rekonstrukcí budov za poslední roky investoval přes 100 milionů korun. Kromě nedávné rekonstrukce interny a výměny střechy na monobloku došlo například k pořízení nového vybavení na operační sály, plicních ventilátorů, sítnicového laseru, nového CT – počítačového tomografu a RTG přístrojů. Vybudování lepšího zázemí pro zaměstnance nebude poslední investicí do tamní nemocnice,“ ujistil náměstek hejtmana Roman Línek.

S rozvojem nemocnice pomáhá i městem zřízený Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. Ten v posledních letech pomohl zajistit nákup nového izolátoru nukleových kyselin do laboratoře, sterilizačních kontejnerů pro operační nástroje nebo i upgrade databázového systému pro oční oddělení.