Projekt svitavského Krůčku nazvaný „Mám rodinu a podnikám" přispívá ke sladění pracovního a rodinného života. Zapojilo se do něj sto šest účastníků.

Kurzy a semináře pro rodiče

„Nabízíme rodičům další vzdělávací aktivity na podporu podnikání, o které je neustále velký zájem, jako jsou počítačové kurzy, specifické kurzy a semináře, konzultace individuální i skupinové. Daří se nám získávat kvalitní lektory, kteří jsou pro zúčastněné velkým přínosem," uvedla Jaroslava Herbrichová, koordinátorka projektu. Zájem maminek projekt rozšířil i o taková témata, jako jsou pracovník grafického studia, metodika cvičení dětské jógy, účetnictví s využitím počítače, vizážistka, manikérka či pedikérka. Do vybraných aktivit se zapojilo také třiadvacet samostatně výdělečných osob. Devět z nich svou živnost založilo až v průběhu projektu.

Projekt „Flexi práce s rodinou" usiluje o zlepšení situace, která se týká forem zaměstnávání a dodržování principu rovných příležitostí ve Svitavách a okolí.  Po prvním roce fungování je projekt na vrcholu své úspěšnosti. „V současné době máme v projektu sto pět účastníků, kterým nabízíme naše služby," informovala projektová expertka Barbora Hávová.

Tento projekt je určený pro ženy, případně muže, kteří se vracejí do práce po rodičovské dovolené nebo po péči o závislého člena rodiny a hledají alternativní formu práce, dále ženy v předdůchodovém věku a pro zaměstnavatele, kteří nemají představu o možnostech zaměstnávání flexibilními formami.

Podpora zaměstnavatelů

Flexi práci s rodinou podporuje devět zaměstnavatelů, kteří vytvořili patnáct flexibilních pracovních pozic. Mezi prvními byla jedna svitavská textilní továrna. „K novým zaměstnavatelům projektu patří svitavské základní a mateřské školy Sokolovská a Lačnov, občanské sdružení Květná Zahrada, celkem podpoříme 22 nových pracovních pozic fungujících na principu flexibilních forem práce a rovných příležitostí", řekla Monika Čuhelová, manažerka projektu.

Novinkou je také  interaktivní DVD, které srozumitelně informuje o hlavních tématech projektu. Mimo jiné poukazuje na zkušenosti zaměstnaných i zaměstnavatelů pracujících s flexibilní formou práce.