Město si od toho slibuje lepší a efektivnější likvidaci odpadu, který například vzniká při údržbě městské zeleně, parků a zahrad. Celkové náklady dosáhnou částky skoro jednoho a půl milionu korun. Město z ní však zaplatí pouze deset procent, zbytek financí dostane z dotace. Radnice se pro tento krok rozhodla, protože od ledna platí novela zákona o odpadech, jež městům nařizuje zajistit sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu. „Ve městě jsme chtěli efektivnější likvidaci tohoto druhu odpadu, takže jsme podali žádost. Jejím předmětem bylo pořízení celkem čtyř kontejnerů s obsahem tři metry krychlové a nového vozu na svoz biologicky rozložitelného odpadu," sdělil místostarosta Miroslav Šafář.

Město ušetří

Nákup bude z 90 % financován z Operačního programu Životní prostředí, zbývající částku doplatí město. „Celkové náklady projektu předpokládáme odhadem ve výši 1 450 000 Kč včetně DPH," dodal místostarosta Šafář. Město by podle něj mělo dále ušetřit 20 až 30 tisíc korun ročně za odvoz bioodpadu a pronájem kontejnerů od společnosti. Celý projekt se má stihnout ještě do letošního podzimu. „Do konce září by mělo být k dispozici nové vozidlo, v následujících měsících, tedy říjnu a listopadu, by lidé už mohli tuto službu využívat," vysvětlil k projektu starosta města Dušan Pávek.

Radnice si od nového svozového vozu a kontejnerů slibuje zlepšení situace s bioodpadem ve městě. „Díky předkládanému projektu se zvýší podíl vytříděného biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který povede ke snížení celkového množství směsného komunálního odpadu vznikajícího ve městě," dodal Miroslav Šafář.

Ročně až 9 tun

V současnosti se mohou obyvatelé Jevíčka zbavovat bioodpadu ve sběrném dvoře. Tam jsou celoročně k dispozici dva kontejnery, které si město pronajímá. „Ročně do nich lidé umístí osm až devět tun rozložitelného odpadu," objasnil místostarosta Šafář.

Současně k tomu se město stará o zeleň na veřejných prostranstvích. Nové materiální vybavení má lidem usnadnit likvidaci bioodpadu a zabránit vytváření ilegálních skládek v okolí města. Alternativní možnost má také pomoci s domácím pálením tohoto druhu odpadu, které znečisťuje ovzduší ve městě a zvyšuje riziko případného požáru.

Problematikou nakládání s rozložitelným odpadem se v minulých týdnech zabývala i další města, například Moravská Třebová.

Odpad řeší i jinde

Tamní zastupitelstvo na svém jednání řešilo vyhlášku o kompostování, jež upravila dosavadní praxi.

„Od září roku 2014 je biologicky rozložitelný materiál z ploch města Moravská Třebová a od občanů řešen komunitním kompostováním," vysvětlila tisková mluvčí Dagmar Zouharová.

Rostlinné zbytky se při tomto způsobu svážejí dohromady, následně upravují a zpracovávají na zelený kompost.