Od prvního ledna příštího roku jím bude ve Svitavách a v obcích Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov společnost Vodárenská Svitavy. Ta nahradí stávající ho provozovatele VHOS Moravská Třebová. V těchto dnech lidé ve městě dostávají postupně do schránek dotazníky, na základě kterých nová společnost vypracuje smlouvy.

Vyplněné dotazníky přijímá ke zpracování Eva Zemanová v kanceláři společnosti ve Fabrice. Do konce roku jí projde rukama na čtyři tisíce dotazníků a smluv.