Již vloni při kontrole finančního úřadu bylo zjištěno porušení podmínek smlouvy o dotaci. Dotace se týkala dvou bytových domů, které byly postaveny v roce 2008. „Chyba se stala špatným zařazením faktur. Obec čerpala dotaci na parkoviště a příjezdovou komunikaci, což podmínky dotace výslovně zakazují,“ řekl starosta Milan Hána. Obec žádala ministerstvo financí o prominutí. „V březnu nám sdělili rozhodnutí generálního finančního ředitelství. Musíme uhradit celou částku, to je 429 668 korun,“ dodal starosta. Částka, kterou musí obec zaplatit, se skládá z odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále. Jak uvedl Milan Hána, nejde o malou částku. Našli by lepší využití těchto peněz. Zastupitelé byli o problému předchozí starostkou Soňou Borovcovou informováni, s částkou počítali a zahrnuli ji do rozpočtu na tento rok.

Náklady na výstavbu bytovek činily přes čtrnáct a půl milionu korun. Z toho více než polovina byla dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Zbytek hradila obec.