„Očekáváme pozvánku od předsedkyně poslanecké sněmovny, která nám předá udělovací listinu," řekl starosta obce Milan Hána. Návrh znaku a vlajky schválilo zastupitelstvo obce již v listopadu. „V modrém štítě pod stříbrno-červeně šachovanou hlavou je srdce kvetoucí třemi šestilistými květy na stoncích s listy, provázené po stranách koulemi, vše stříbrné, a v srdci s červenou koulí," popsal znak Milan Hána. Znak obce vychází z obrazu nejmladší historické pečeti obce doložené otiskem v roce 1787. Při tvorbě vlajky obce platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou návrhu znaku. „Modrý list s bílo-červeně šachovaným žerďovým pruhem širokým šestinu délky listu. U pruhu je srdce, z něhož vyrůstají tři šestilisté květy na stoncích s listy, provázenými po stranách koulemi, vše bílé. V srdci červená koule. Poměr šířky k délce listu je dva ku třem," vysvětlil starosta obce.

Znak

Vlajka