Rybník byl roky v havarijním stavu a docházelo k propadání vozovky na hrázi. „Celkové náklady jsou ve výši dva a půl milionu korun, půl milionu půjde z rozpočtu města a dva miliony činí dotace z Ministerstva zemědělství. Dílo by mělo být hotové letos do konce října,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová. Stavební práce na rybníku zahrnují celkovou rekonstrukci vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu. Zároveň dojde k rekonstrukci a zpevnění hráze rybníka.

Modřecký rybník v Poličce čeká celková obnova, a to včetně hráze, po které vede silnice do obce.

„Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečnosti vodního díla včetně silnice na hrázi rybníka a protipovodňová ochrana údolí pod rybníkem. Realizací celé stavby dojde ke zvýšení zadržení kapacity dešťové vody o pět tisíc kubíků vody,“ dodala Naděžda Šauerová.