Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš představil hejtmanům model ideální školy. Ten by měl v budoucnu vést k optimalizaci sítě středních škol. Žáků je totiž již nyní méně než volných míst. Do budoucna se počítá dokonce ještě s větším propadem.

Prioritou musí být kvalita výuky

Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek připustil, že optimalizace není nic příjemného, je to ale krok nutný vzhledem k populačnímu vývoji v České republice: „Slučování či rušení některých škol je jen následkem příčiny, a tou je úbytek populace. Rušení škol není naším primárním cílem, tím je kvalitní výuka pro všechny,“ vysvětlil na tiskové konferenci.

„Dohodli jsme se, že společně s ministerstvem školství budeme hledat cestu k optimalizaci školství s ohledem na případný nárůst žáků vycházejících z devátých tříd. Do ledna, kdy se znovu sejdeme, máme čas na to, abychom připomínkovali prezentovaný návrh. Pomoci by mělo využití evropských fondů, ministerstvo vypíše do konce března celonárodní projekt na podporu kvalitního vzdělávání. Ministr také podporuje myšlenku, aby přijímací pohovory u maturitních oborů byly zavedeny celoplošně,“ shrnul obsah jednání hejtman Radko Martínek.

Ministr Dobeš potvrdil, že bez souhlasu hejtmana příslušného kraje, který situaci ve svém regionu dobře zná, už nepodepíše souhlas se zřízením žádné nové soukromé školy.

Podle ministra školství i zástupců krajů bude nyní prioritou podpořit technické školy a učiliště. Všichni se shodli, že je třeba do problematiky optimalizace škol dostat hlavně regionální pohled, musí se rozhodovat i na základě potřeb trhu práce.

Nyní jsou třídy českých středních škol a učilišť naplněny jen ze 60 procent. Do prvních ročníků nastoupilo letos v září o 16 tisíc žáků méně než loni.

Jednotný systém přijímacích zkoušek

O školství jednala tento týden i Rada Pardubického kraje, která se seznámila s tím, že ředitelé gymnázií jednomyslně přijali návrh na zavedení přijímacích zkoušek pro uchazeče o čtyřleté studium na tomto typu škol.

Zájemci o studium na víceletých gymnáziích by měli vykonávat test studijních předpokladů. Stejně jako u přijímacího řízení ke studiu na čtyřletých gymnáziích by měly být testy připraveny certifikovanou firmou.

Ředitelé gymnázií též vyjádřili podporu návrhu stanovení minimálního počtu 22 žáků ve třídách prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studia.V případě, že dojde k nedodržení tohoto limitu ve dvou po sobě následujících školních rocích, bude v následujícím školním roce utlumena kapacita vzdělávacího oboru na nulu pro první ročník studia.

„Cílem navržených změn je stabilizace sítě gymnázií v Pardubickém kraji. Jsme si vědomi významu tohoto typu škol pro mikroregiony, pro jejich rozvoj i ekonomickou sílu,“ zdůraznil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který se jednání osobně zúčastnil.

(mag, jh)