"Podle aktuálních informací od 1. ledna 2020 nedojde k omezení akutní chirurgie v době nočních služeb v Litomyšlské nemocnici. O odložení tohoto plánovaného rozhodnutí informovali představitelé Nemocnice Pardubického kraje v dopisu adresovaném vedení města," sdělil mluvčí města Michele Vojáček.

Na prosincovém jednání se všichni zastupitelé města postavili za litomyšlské pacienty a zaměstnance nemocnice. Přijali usnesení, v němž za město požadují zachování stávajícího provozu chirurgického oddělení Litomyšlské nemocnice do doby, než bude jasně připraven přechod na plánovanou operativu. Na jednání vystoupilo několik místních lékařů. Ti poukázali na možné problémy a rizika, které by omezení mohlo způsobit.