Po posledním jednání zastupitelů Litomyšle ale přišel zásadní zvrat. „Podle aktuálních informací od 1. ledna 2020 nedojde k omezení akutní chirurgie v době nočních služeb v Litomyšlské nemocnici. O odložení tohoto plánovaného rozhodnutí informovali představitelé Nemocnice Pardubického kraje v dopisu adresovaném vedení města,“ sdělil mluvčí města Michele Vojáček.

Na prosincovém jednání se všichni zastupitelé města postavili za litomyšlské pacienty a zaměstnance nemocnice. Přijali usnesení, v němž za město požadují zachování stávajícího provozu chirurgického oddělení Litomyšlské nemocnice do doby, než bude jasně připraven přechod na plánovanou operativu. Na jednání vystoupilo několik místních lékařů. Ti poukázali na možné problémy a rizika, které by omezení mohlo způsobit.

Od ledna plánované zrušení nočních akutních operací v Litomyšlské nemocnici se dočasně odkládá. Sloučení operačních týmů Svitavské a Litomyšlské nemocnice v rámci ústavní pohotovostní služby je však s ohledem na současnou personální situaci ve zdravotnictví i nadále podle vedení nemocnic žádoucí. Důvodem jsou otázky, které vyvstaly při komunikaci se zaměstnanci.

Odloženo!

Start úpravy nočních operačních služeb, k níž mělo dojít v nemocnicích ve Svitavách a Litomyšli z personálních důvodů od 1. ledna 2020, se posouvá. Vedení k tomu přistoupilo poté, co celou záležitost znovu projednalo se zaměstnanci. Ti podle našich informací už začali sepisovat petici. „Ukázalo se, že pro bezproblémovou změnu je třeba v první řadě rozptýlit veškeré, mnohdy liché obavy, které se mezi zaměstnanci objevují. Rozhodli jsme se proto ještě jednou celou záležitost s kolegy projít a na jejich konkrétní otázky nechat kromě vedení odpovídat i odborníky z personální či právní oblasti,“ vysvětluje Vladimír Ninger, ředitel pro zdravotní služby Nemocnice Pardubického kraje.

Na záměru sloučit týmy pro akutní operativu v průběhu ústavní pohotovostní služby se ale podle Ningera nemění nic. „I nadále trváme na tom, že oba týmy jsou kapacitně na hranici svých možností. V tuto chvíli tak k odkladu dochází jen na nejnutnější dobu,“ upozorňuje Vladimír Ninger.

Změny a emoce

Podle Jaroslava Kajzra je racionální, pokud se akutní provoz začne přesouvat z Litomyšle do nemocnice ve Svitavách. „Litomyšlská nemocnice se bude rozvíjet ve smyslu plánovaných operací. Celkové množství operací v Litomyšli bude nakonec vyšší a budou se tady moci rozvíjet obory, jako je ortopedie nebo oční, kde jsou dlouhé čekací doby a jezdí sem pacienti z celé republiky. Není snaha nemocnici v Litomyšli zavřít, ale maximálně využít kapacitu sálů a nového vybavení,“ podotkl Jaroslav Kajzr, ředitel pro zdravotní služby v Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra je spolupráce jednotlivých nemocnic nutná. „Další komunikaci se zaměstnanci a opětovné jasné vysvětlení všech změn a vazeb považuji za potřebné. Zúčastnil jsem se jednání se samosprávou i některými zdravotníky a vnímám diskuzi na zastupitelstvu Litomyšle. Změna vždy vyvolává emoce, ovšem v péči o zdraví jiných bychom měli dát přednost rozumnému společnému řešení před přílišným lokálním patriotismem,“ míní Ladislav Valtr. Se změnami v českém zdravotnictví se podle jeho slov proměňuje i struktura služeb v Pardubickém kraji. Jedním z kroků je i směřování nočních pohotovostních příjmů do jedné nemocnice v okrese.

Nemocnice v kraji se potýkají dlouhodobě s nedostatkem zdravotních sester i lékařů. Podle Jaroslava Kajzra není oddělení, kde by nikdo nechyběl.