"Ten bude měřit 2,39 kilometru a bude začínat na mimoúrovňové křižovatce Staré Město, která je součástí úseku Opatovec – Staré Město. Úředníci z Pardubického kraje tento týden zahájili stavební řízení, které se týká celkem čtrnácti stavebních objektů," informoval Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Na nové komunikaci se dvěma pruhy budou tři mosty, dvě retenční nádrže a dvě protihlukové stěny. Vloni v prosinci podalo Ředitelství silnic a dálnic žádost o stavební povolení i na samotnou dálnici, s jejíž výstavbou se počítá nejdříve od roku 2025. Stavba bude spolu s navazujícím úsekem Staré Město-Mohelnice financována pomocí PPP projektu. Ke konci prosince minulého roku mělo ŘSD vykoupeno zhruba 84 procent pozemků v trvalém záboru.