Obce regionu, podnikatelé a neziskové organizace založili obecně prospěšnou společnost MAS. Díky ní získají dotace z evropských fondů. Peníze vloží do podpory podnikání nebo rozvoje turistického ruchu.

„Na základě soutěže vybere ministerstvo ze sto padesáti skupin celé republiky šedesát zájemců o dotace. Ve světě obdobná akce běží, leč jen u nás si úředníci vymysleli složitou papírovou agendu,“ vysvětluje náročné podmínky poradce společnosti MAS Vladimír Hofrichter. Když se dostanou mezi vyvolené, budou až do roku 2013 disponovat částkou v řádu několika milionů korun. Finance pravidelně rozdělí mezi žadatele. „Chceme od Evropské unie peníze na projekty v našem regionu, které si sami vybereme. To je jádro celé věci,“ říká o strategickém plánu Leader poradce Hofrichter. Jevíčští například usilují o stabilizaci podnikatelů, což nový program umožňuje.

Město Moravská Třebová by rádo přilákalo ještě více turistů. „Chceme vědět, jestli se za hranicemi regionu i kraje dostává naše oblast do širšího povědomí návštěvníků,“ říká koordinátor projektu Miroslav Netolický. Informovanost turistů zjistí díky anketě, kterou uskuteční olomoucká agentura m–ARK. Již letos několikanásobně vzrostl počet návštěvníků města.

Společně předloží Ministerstvu zemědělství strategický plán, který obsahuje analýzu území. V té uvádí například počet a hustotu obyvatel celého regionu nebo výpis neziskových společností.

 

Vážení zástupci spolků, oraganizací a občané.

Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko se připravuje na příjem podpory z EU. Místní akční skupina - MAS - je partnerství samosprávy, podnikatelů, spolků i fyzických osob. Bude se ucházet o administraci části Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (osa IV, LEADER) pro území regionu.

Za tímto účelem byla založena obecně prospěšná společnost - MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Jejími zakladateli jsou obce regionu, podnikatelé a neziskové organizace. Tito průkopníci již začali pracovat na základním dokumentu, kterým je dokument „Strategický plán LEADER“, který vedle analýzy území a samotné MAS obsahuje tzv. fiše (vlastně jde o dotační tituly). Po dokončení bude předložena Ministerstvu zemědělství do jakési „soutěže strategií“. Když uspěje, bude naše MAS každoročně disponovat částkou v řádu milionů korun, kterou bude podle schválených pravidel rozdělovat mezi žadatele.

Na tvorbě pravidel a hlavně na formulaci dotačních titulů se může podílet široká veřejnost. Zjednodušeně řečeno, teď definujeme, na co chceme prostřednictvím MAS přispívat z evropských peněz. Rámec je dán Programem rozvoje venkova, ale z jeho poměrně široké „nabídky“ si musíme vybrat.

Více informací můžete získat také návštěvou webu našeho regionu www.regionmtj.cz, kde je přímý odkaz na rubriku MAS. Tam je také zveřejněna pracovní verze Strategického plánu LEADER pro náš region. Pod odkazem Spolupráce nad Strategií MAS se dozvíte více informací.

Pokud vás tato výzva oslovila a víte, co by se pro rozvoj venkova mělo dělat nebo dokonce co chcete sami realizovat, neváhejte a obraťte se, prosím, na kontaktní osoby, nebo další členy MAS.

Bc. Dagmar Vomelová Moravská Třebová mob. 737 907 276 infosreg@seznam.cz

David Novák Moravská Třebová mob. 777 220 457 penzion@penzion-mt.cz

 

Připomínky je možné podávat do pátku 22. 6. 2007 a budou vypořádány na veřejném slyšení v úterý 26. června.

Ing. Vladimír Hofrichter

Poradce MAS MTJ