Tým architektů dostal za úkol pracovat na územních studiích několika míst. Jedná se o parkoviště před krytým bazénem, Nedošín, park Mladých u základních škol či „vertexové“ sídliště. Součástí studií budou mimo jiné problémy v daném místě, urbanistické koncepce nebo návrhy na úpravy.

LEPŠÍ VYUŽITÍ PARKOVIŠTĚ U BAZÉNU
Například parkoviště u bazénu je velmi frekventovaným místem, neboť je na něj navázáno hned několik sportovišť. „Zde je zpracování územní studie nepovinné, avšak město by rádo s touto plochou naložilo lépe, než jaké je její stávající využití, protože zde dochází ke střetu návštěvníků různých veřejných budov i prostranství. Dochází ke kolizi chodců, cyklistů i automobilové dopravy, tuto situaci je třeba výhledově řešit a zlepšit,“ vysvětlil místostarosta Josef Janeček.

V Nedošíně jde o návrh na rozmístění obytných budov na louce poblíž pohostinství. Park mladých by se mohl dočkat vylepšení, aby mohl být plně využit jeho potenciál.

V případě vertexového sídliště se podrobněji řeší již v územním plánu vymezené zastavitelné plochy pro bydlení. Z území aktuálně využívaného pro pěstování a prodej okrasných dřevin a květin autoři například zpracují návrh bydlení a veřejného prostranství.

Vedení města si slibuje, že materiály od architektů přinesou kvalitní podklad pro další rozhodování města o rozvoji, výstavbě, ozelenění, doplnění herních a vodních prvků a podobně. „Studie by měly být hotové do konce roku 2019 a město na jejich zpracování získalo dotaci ve výši jednoho milionu korun,“ řekl Josef Janeček.

Jako součást projektu je také zpracováván návrh na lokalitu pro bydlení venkovského charakteru v blízké obci Janov.