„Všichni zastupitelé již měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a diskutovat o něm v rámci pracovního zastupitelstva, které proběhlo v lednu. V pondělí 18. února projednal navržený rozpočet i finanční výbor města, který jej doporučil ke schválení,“ sdělila mluvčí města Naděžda Šauerová. Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 362 milionů korun, z toho kapitálové výdaje jsou ve výši 122 milionů korun.

Ilustrační foto
Zahrajte si v zahraničním filmu, natáčet se bude v Litomyšli