Vznikne na Svitavsku nový Chánov?

Podle dopisovatele zájem o staré nemovitosti se šířil Jihomoravským krajem, nakonec postihl i Svitavsko. Místem, kde by měli nepřizpůsobiví lidé najít azyl, má být tovární areál v Rozhraní. „Sem má být část Romů přesunuta. Není tu městská policie, státní policie tu ani nezavadí. Okolní obyvatelé nebudou chránění. Vznikne tu nekontrolovatelné ghetto," popisuje čtenář. Podle něho objekt za tímto účelem už původní majitel prodal.

Starostka Rozhraní Ludmila Popelková potvrdila, že se s dotazy na téma ubytovny na úřadě setkali. „Ptali se nás obyvatelé Rozhraní i Brněnce. Volala jsem proto majitelce objektu a ta mě ubezpečila, že to není pravda," uvedla Ludmila  Popelková.

Bydlení?

Podle starostky není reálné, aby se do nemovitosti nastěhovali lidé. „Myslím si, že objekt  je absolutně nevhodný pro jakékoliv obývání. Bez jakýchkoliv stavebních úprav, bez sociálního zařízení je zcela neobyvatelný," sdělila Ludmila  Popelková.

Firma, která objekt několik let vlastní, žádnou ubytovnu neplánuje.  „Je pravda, že jsme zde asi před deseti lety krátkodobě ubytovali Mongolce, kteří pracovali v Letovicích. Po půl roce se firma ale přestěhovala," vysvětlila Steluta Melania Vašáková, jednatelka společnosti Me-ga Metal. Od té doby se hodně změnilo. V areálu  bývalé továrny řádili podnikavci, kteří se snažili obohatit.

Tovární komplex bývalé textilky na okraji Rozhraní opřádají fámy. Místní lidé se doslechli, že by v něm měli bydlet Romové a jiní nepřizpůsobiví lidé.

Je ale vyrabovaný a pro bydlení rozhodně nevhodný. „Zmizela některá okna i část vybavení. Někdo rozřezal a odnesl i původní kotel," popisovala Steluta Melania Vašáková, jednatelka společnosti Me-ga Metal, které budova patří. Nikdo nedokáže odhadnout, zda by se našel investor, který by se  pustil do nákladné rekonstrukce.

Pouze sklady

„Slyšel jsem o romské ubytovně několikrát, ale musím říci, že jsem  tomu nepřikládal  váhu," uvedl Martin Jelínek z Rozhraní. Budovy, před kterými nevede ani chodník,  navíc leží přímo u frekventovaného  silničního tahu ze Svitav na Brno. Z druhé strany silnice I/43   jezdí vlaky.

Firma se snaží bývalou továrnu prodat, ale  marně. „Měli jsme v areálu dílnu, kde jsme pracovali pro italského společníka. Už dlouho ale nevyrábíme. Naším záměrem je objekt prodat," poznamenala jednatelka.

Několik kupců už se objevilo, ale od koupě ustoupili. Poslední zájemce se přihlásil v srpnu. Také on investici přehodnotil.

V budovách kdysi býval sklad textilu, později i holandského nábytku. Taky se zde snažilo podnikat několik firem. Dokonce zde byla autodílna. „Objekt je nyní vhodný pouze jako sklad pro materiál, který nepotřebuje stálou teplotu," dodala Steluta Melania Vašáková.