Obec u Litomyšle zvítězila vloni v prestižní soutěži o nejhezčí vesnici v Pardubickém kraji. Starosta Karel Rothschein dbá mimo jiné na to, aby mladí lidé měli kde stavět rodinné domy a neodcházeli do měst.

Jak se žije v Osíku? Kolik zde bydlí lidí a má nějaké místní části?

Obec má kvalitní infrastrukturu, plynofikaci, modernizovanou základní a mateřskou školu, kulturní dům, nadstandardní sportoviště, sběrný dvůr, dvě prodejny se smíšeným zbožím, poštu a aktivní spolky. Jedním slovem všechno, co k moderní a perspektivní vesnici patří. Obec má dnes něco málo přes tisíc obyvatel. Přibývá mladých rodin s dětmi, což je pro každou vesnici motivací, závazkem ale zároveň nezbytným předpokladem pro její rozvoj. Osík má několik místních částí, a to Lazaret, Prahu, Malou stranu, Velkou stranu, Kacimberk a Zmrzlák. Lazaret je navíc historicky zajímavou lokalitou. Osada vznikla v době třicetileté války jako místo pro izolaci nemocných nakažených morem. Naštěstí zůstalo jenom u plánů.

Co se v obci podařilo za poslední dva roky? Osík se stal vloni nejhezčí vesnicí v Pardubickém kraji. Změnilo se něco od získání titulu?

Poslední dva roky byly úspěšné, ale především rok 2008 byl pro Osík „superrokem“. Nejen proto, že jsme obdrželi prestižní krajský titul vesnice roku, ale i vzhledem k získání dotace z Evropské unie na rekonstrukci sportovního areálu ve výši dvanáct a půl milionů korun při pouze desetiprocentní spoluúčasti obce. S titulem jsme získali kredit, který je pro nás velikým závazkem a motivací. S tímto vědomím také pečujeme o obec. Zkrášlujeme Osík, podporujeme činnost spolků, kulturní a společenský život. Snažíme se tvořit pospolitost, což já osobně považuji za jeden z pilířů komunální politiky.

Plánujete do budoucna nějaké další investice? Chystáte se na výstavbu kanalizace a úpravu návsi?

Máme hodně plánů a nápadů. Osvědčila se nám spolupráce s architektem, jejímž výsledkem jsou kvalitní projekty včetně praktických vizualizací. V poslední době se zaměřujeme především na opravy a modernizace. Za zmínku určitě stojí obnova hasičské zbrojnice, která projde generální modernizací. Rekonstrukci zaplatíme z milionové dotace za vítězství v soutěži Vesnice roku 2008. Navíc opravíme sportovní areál. Plánujeme rovněž rekonstrukci budovy obecního úřadu, objektu čp.106, kamenného mostu. Samostatnou kapitolou je projekt rekonstrukce a úprav samotného centra vesnice. Rádi bychom vytvořili náves včetně parkovacích míst, které tu citelně chybí. Z plánovaných investičních akcí stojí za zmínku příprava stavebních parcel a realizace splaškové kanalizace. Obě akce jsou ve fázi projektu.

Nacházejí se ve vsi nějaké firmy, které zaměstnávají místní lidi?

Nejvýznamnějším podnikem z tohoto pohledu je určitě Zemědělské družstvo Dolní Újezd, které na katastru obce hospodaří. Dále se jedná o firmu, která se zabývá dovozem a distribucí velkoplošných dřevomateriálů. Nachází se tu designérská firma, tiskárna a kovovýroba. V obci podniká poměrně hodně živnostníků a soukromých zemědělců. Domnívám se, že obec je dobře vybavená i co se týče služeb, kadeřnictví, fyzioterapie, kosmetika a pečovatelská služba. Nechybí nám hospoda s venkovní terasou a krbem.

Trápí Osík nezaměstnanost?

Nezaměstnanost víceméně kopíruje republikovou situaci. Myslím, že podle posledních údajů máme okolo čtyřiceti lidí bez práce.

Mladí lidé odcházejí do měst a jednou z podmínek, aby se tak nedělo, je nabídka bydlení a stavebních parcel. Připravujete nějaké pozemky pro výstavbu?

Chystáme nové parcely, protože pro rozvoj obce je to velmi důležitá věc. Chceme podporovat bydlení a zejména mladé rodiny. Už jsme vytipovali vhodné pozemky a připravujeme parcely k prodeji. Naše představa je, že v dohledné době nabídneme asi patnáct zasíťovaných stavebních parcel.

Další články z návštěvy obce najdete ZDE.