Hlas odborníků, hlas boží. A nebo také jinak. Odpůrci severní varianty čtyřproudovky na Moravu, převlečení při svých demonstracích za husity, vyhráli. Dopravní studie renomované firmy Sudop jim dala za pravdu. Doporučila vést rychlostní silnici R35 mezi Vysokým Mýtem a Moravskou Třebovou jižní variantou, kopírující dnešní státovku kolem Litomyšle a Svitav.

A na výsledky této studie Pardubický kraj čekal jako na arbitra několikaletých sporů o trasu silnice. V případě, že by Sudop doporučil severní variantu přes kopcovité Orlickoústecko, licitovalo by se dál. Takhle ale zpráva potvrdila předcházející stanovisko Pardubického kraje.

„Studie byla jakýmsi auditem posledního rozhodnutí krajského zastupitelstva, které vloni v územním plánu schválilo trasování tzv. jižní variantou,“ řekl vicehejtman Roman Línek. Jižní varianta zvítězila hlavně po zvážení dopadů obou těchto tras na životní prostředí a obyvatelstvo.

V ostatních kritériích výsledek tak jednoznačný nebyl. Sudop zvažoval 14 možných kombinací trasy. Jižní variantu musí ještě posvětit krajští zastupitelé, zde se ale nepředpokládají problémy.