„Zastupitelé definitivně rozhodnou o výstavbě fotovoltaické elektrárny. Také aktualizují územní plán na základě podnětů občanů,“ uvedl starosta Martin Kiss. Radní zastupitelům rovněž doporučili ke schválení rozpočet pro příští rok. Podle starosty Martina Kisse je nastavený podle vývoje v deseti měsících letošního roku.

Jednání zastupitelů začne 2. prosince v patnáct hodin na městském úřadě.