Technicky náročná oprava poškozené části konstrukce rozhledny Pastýřka proběhla úspěšně v časovém předstihu oproti plánovanému termínu. „V návaznosti na letošní oslavy 10 let existence Pastýřky plánujeme v říjnu na rozhledně doprovodný program, doplněný o charitativní akci. Zároveň byla na místo dodána turistická mapa, kterou nám věnoval Klub českých turistů,“ uvedla třebovská místostarostka Daniela Maixnerová.

Rozhledna Pastýřka byla letos v únoru dočasně uzavřena z důvodu zhoršeného stavu dřevěných konstrukcí, který byl zjištěn během pravidelné kontroly.

„Jeden z nosných dřevěných sloupů byl napaden dřevokaznou houbou, která způsobila ztrátu požadované pevnosti materiálu. Poškozený dřevěný sloup jsme nahradili za ocelový takovým způsobem, abychom docílili požadované bezpečnosti a pokud možno i původního vzhledu rozhledny. Samotná montáž ocelového sloupu byla složitá, konstrukci bylo potřeba podpěrným systémem vynést tak, aby nedošlo při odstranění původního dřevěného prvku k deformacím konstrukce,“ vysvětlila jednatelka technických služeb Gabriela Horčíková.