Moderní vyhlídka patří do dlouhodobého plánu města Cíle cest. Každý rok radnice v Litomyšli oslovuje jednoho architekta, například vítěze celostátních architektonických soutěží, aby navrhl menší a relativně levný objekt podle vlastní úvahy v docházkové vzdálenosti na obvodu města.

„Půjde pouze o dočasnou stavbu, která nebude v tom místě navěky. Aktuálně jednáme s vlastníky, hledáme možnosti výstavby a žádáme o dotaci na vyhlídku,“ uvedl litomyšlský starosta Daniel Brýdl. Kdy začne samotná stavba, si nyní netroufá odhadnout, ale bude to zřejmě příští rok.

Náklady na stavbu dosáhnou zhruba půl milionu korun, polovinu z částky chce město získat z dotace. „V průběhu ledna bychom měli mít připravenou dokumentaci pro stavební povolení,“ informoval vedoucí oddělení rozvoje města Antonín Dokoupil.

Nové využití

Architekti Miroslav Pospíšil a Martin Karlík, který pochází z Litomyšle, navrhli rozhlednu složenou ze dvou lodních kontejnerů. Jeden bude položený vodorovně a jeho podlaha jen mírně stoupá, aby jím mohly projet i kočárky nebo invalidní vozíky. Na položený kontejner navazuje druhý svislý a v něm vede vřetenové ocelové schodiště k plošině ve výšce 12 metrů. Na ní bude stát odpočinková lavice a zvýšená úroveň vyhlídky směrem na sever.

„Kontejner v nějakou chvíli přestane fungovat a architekti řekli: Pojďme ho znovu užít, že se nezničí, ale dá se mu nové využití,“ podotkl Brýdl.

Pro unikátní vyhlídku si architekti vybrali místo na okraji zástavby Litomyšle na vrstevnicové spojnici silnice na Ústí nad Orlicí s Kornicemi. „Poloha cesty nad městem, malebné výhledy na městské věže a věžičky a blízkost tajemného židovského hřbitova činí z lokality už dnes významnou výletní oblast,“ vysvětlili výběr lokality ve své studii architekti Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z olomoucké společnosti atelier-r.

Globalizace a ekologie

Při práci na projektu zohlednili téma globalizace a také ekologie, proto chtějí na stavbě využít kontejnery, které by jinak skončily v kovovém šrotu. „Lodní kontejner cestuje po celém světě, po přístavech, kde žijí lidé různých národností, jazyků, vyznání, převáží zboží, které všichni potřebujeme. Poté, co doslouží, může být druhotně použit. Díky novému využití starých kontejnerů ušetříme přírodní suroviny i energetické zdroje,“ přiblížili architekti.

Místo zvané Rasovna nabízí výhled na panorama Litomyšle se zámkem a kulisou severního průčelí piaristického chrámu, za ním se rýsuje věž proboštského kostela. Na druhé straně výhledu vystupuje do popředí věž pedagogické školy a na západním břehu Loučné věž gymnázia. Uprostřed panoramatu je ve středu náměstí viditelná zelená báň radnice.