„Každou chvíli se zde někdo zraní. Cesta je samý výmol,“ stěžuje si obyvatelka Libuše Kozáková. Obec by ráda cestu spravila, ale nemůže. Pozemek totiž není v jejím majetku. „Situaci řešíme. Zbylanámjediná možnost, a to odkoupit parcelu od vlastníka, kterým je Státní pozemkový fond ČR,“ popisuje další postup starostka Miroslava Šejnohová.