„Nemohu souhlasit s kampaní, která se rozpoutala po Vašich vyjádřeních o úrovni ústavní péče v České republice a Pardubickém kraji,“ píše Joann K. Rowlingové v dopise pardubický krajský radní Miloslav Macela.

„Vnímám rozčarování zaměstnanců našich `domovů` z neustálého obviňování, že vůči uživatelům služeb používají zastaralé a nehumánní praktiky, předně tzv. klecová lůžka. Nejsme méně humánní než kolegové ve Velké Británii, ale dokud to nezazní z Vašich úst, bude práce našich zaměstnanců nadále předmětem neoprávněné kritiky,“ pokračuje v osobním pozvání na návštěvu do Pardubického kraje.

V kraji fungují dva velké ústavy pro postižené – v Rábech u Pardubic a ve Slatiňanech. V Rábech nedávno byli na tajné „inspekci“ i reportéři BBC. Právě v BBC byly před lety zveřejněny reportáže o nehumánní péči o chovance, zavřených v klecových lůžkách.

Z českých ústavů byla poté klecová lůžka až na výjimky odstraněna. Podle řady zaměstnanců však byla potřebná a klientům neubližovala.
„Pokud si (Macela) myslí, že péče v jejich ústavech je dobrá, pak jim rádi pomůžeme s auditem, který ukáže stav věcí,“ vzkázal Macelovi na serveru aktualne.cz psychiatr Jan Pfeiffer, kterého si Rowlingová najala.

Úplné znění dopisu Miloslava Macely:


Vážená paní Rowlingová,

jako humanisticky orientovaný člověk si vážím Vašeho zájmu o situaci uživatelů služeb ústavní péče. Je mi sympatická společenská angažovanost veřejně známých osobností, jsem přesvědčen, že rozhodně patří do evropského kulturního prostoru.

Přesto jako radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči nemohu souhlasit s kampaní, která se rozpoutala po Vašich vyjádřeních o úrovni ústavní péče v České republice a Pardubickém kraji. Našim ústavním zařízením nebývalý zájem novinářů, který v posledních letech pozoruji, jistě prospěl. Na druhé straně vnímám rozčarování zaměstnanců našich „domovů“ z neustálého obviňování, že vůči uživatelům služeb používají zastaralé a nehumánní praktiky, předně tzv. klecová lůžka.

Jako krajský politik jsem se přesvědčil, že nejlepší způsob, jak proniknout do problému, je podívat se na něj na místě a zblízka. Můžeme stokrát tvrdit, že u nás v Pardubickém kraji a České republice nejsme méně humánní než kolegové ve Velké Británii, ale dokud to nezazní z Vašich úst, bude práce našich zaměstnanců nadále předmětem neoprávněné kritiky.

Dovolte mi proto pozvat Vás do České republiky, pozvat Vás k návštěvě Pardubického kraje. Přijeďte si, prosím, na místě promluvit s uživateli služeb a jejich nejbližšími partnery – sociálními pracovníky. Možná zjistíte, že se naše ústavní péče sice potýká s problémy, ale v otázce klecových lůžek a chování k uživatelům máme neméně jasno, než britští , francouzští či němečtí kolegové.

Vážená paní Rowlingová, přijměte vážně míněné pozvání k návštěvě Pardubického kraje a zařízení, nichž se staráme o handicapované spoluobčany. Věřím, že Vás tato návštěva přesvědčí o pokroku, jehož bylo v této oblasti v posledních letech dosaženo.

S úctou