Město Svitavy má k dispozici odborný posudek, který odhaluje příčiny a navrhuje možná nápravná opatření. Pomoci by mělo vápnění rybníka, na kterém se svitavský odbor životního prostředí dohodl se zástupci Českého rybářského svazu.

Důvody ovlivňujícími zhoršenou kvalitu vody se odbor zabýval po celý loňský rok. Kromě nedostatečného průtoku, obměně, malému objemu vody a jejímu snadnému přehřívání v letním období zkoumal způsoby likvidace odpadních vod ze zahrádkářské kolonie i chovu ryb.