Aktuálně tu probíhá úklid vodních rostlin, který má zlepšit podmínky pro rekreaci. Aktuální kvalita vody v rybníku je na stupni dva z pěti možných. Poslední rozbor provedla Krajská hygienická služba Pardubického kraje v pondělí 14. června.

„Voda je nezávadná s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Po koupání je vhodné se osprchovat. Průhlednost vody je metr. V mikroskopickém nálezu jsou nálezy rozsivek, bičíkovců, zelených řas, obrněnek a ojediněle sinice, které netvoří vodní květ. Nález chlorofylu-a je na limitu prvního stupně,“ informovala krajská hygienická stanice.