"Koncem měsíce došlo k masivnímu uhynutí sinice, patrně se jednalo o přehřátí vody, která obsahovala spoustu pevných částic. Právě tyto částice akumulují teplo a tím udržují teplotu vody na vysoké hodnotě i v noci, čímž situaci neprospívají. Průhlednost tehdy klesla až pod hranici půl metru," uvedl mluvčí svitavské radnice Jiří Johanides. V pátek 7. srpna však Krajská hygienická stanice Pardubického kraje ohlásila průhlednost vody výrazně lepší a i díky tomu byl odvolán zákaz koupání v Rosničce.

S řešením problému na Rosničce pomohli i rybáři, kteří byli připraveni, aktivovali hlídky a nainstalovali i vlastní aerátor. "Postupně síla rostlin a řas přemohla sinici a také udržela ekosystém v takovém stavu, aby přežila i rybí obsádka. Důležitými faktory byla například blesková reakce rybářů, včasná indikace i nedávná aplikace bakterií. Byly to právě bakterie, které převzaly kontrolu nad přeměnou živin a tím stabilizovaly hroutící se ekosystém rybníka," vysvětlil Johanides.

Po ochlazení a deštivých dnech se situace na rybníku stabilizovala úplně. Sinice se podařilo téměř komplet vymýtit i díky klientům zařízení Šance, kteří pravidelně sinici z rybníka odebírali. Z původních zhruba 700 tisíc buněk sinic se Rosnička dostala na celkový počet zhruba 1300 buněk na mililitr vody.

V minulých letech platil zákaz koupání na Rosničce často v období už od června nebo července až do září. Kvalita vody se tedy výrazně zlepšuje.