„Tato aplikace je součástí procesu na zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička, které byly zahájeny na jaře roku 2019. Základním principem celého komplexu opatření je maximální snaha využít přírodních procesů s využitím mokřadních a vodních rostlin,“ vysvětluje Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí.