Jeho činnost se pohybuje na hranici legality a jeho postoje, jak všichni jistě víme, jsou rasistické. Tímto jsou přímo i nepřímo popírána práva a svobody, jež jsou nezadatelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Projevy extremismu zároveň představují jistou reminiscenci na hrůzy a ideologie z třicátých a čtyřicátých let minulého století, které je třeba po právu odsoudit.

Opravdu se divíme vstřícným a benevolentním postojům místních úřadů vůči těmto pro společnost nebezpečným skupinám, neboť i přes současné zákonné možnosti, kterými lze takové projevy včas omezit, se tak přesto neděje. Vždyť my Romové, máme z těchto projevů pravicového extremismu skutečný strach, aby se nestalo také nám to, co potkalo zavražděného Ottu Absolona.

Proto společně bojujeme zákonnými prostředky proti jakýmkoli projevům rasistického násilí a xenofobie. Jedině tak zabráníme tomu, aby se ze soudem dokázané vraždy nestala malá odchylka od normy.