„Rolníci v naší oblasti obhospodařují kolem osmdesáti tisíc hektarů půdy,“ vysvětluje ředitel Agrární komory ve Svitavách Josef Gracias. „Dotace na údržbu krajiny představují v průměru tři a půl tisíce korun na jeden hektar,“ dodává Josef Gracias.

O peníze může sice požádat každý rolník, který vlastní půdu. Ale aby je dostal, musí splnit přísné podmínky stanovené Evropskou unií. „Jsou velmi složité. Stanovují termíny pro dokončení seče, osevů, nebo veterinární předpisy související s chovem zvířat,“ konstatuje ředitel Joseg Gracias.

Dodržování podmínek si komisaři z Unie sami také kontrolují.