Už od 14 hodin se na stadionu uskuteční Festival volnočasových aktivit. V 16 hodin vyvrcholí řezbářský memoriál v městském muzeu. Autoři představí nové sochy veřejnosti. Na náměstí se uskuteční 29. slavnost dechových hudeb. Dolní část svitavského náměstí bude od 13 hodin patřit dechovým orchestrům. K poslechu zahraje Poličanka, poté Dolnovanka a hudebníci ze ZUŠ Letovice.

Od 16.20 hodin na pódiu vystoupí Svitavská dvanáctka a Astra ze Svitav. Součástí programu je také Jiřinková slavnost ve farní zahradě od 16 hodin. Tady zahraje Mokaband z Hradce nad Svitavou. V neděli Top týden zakončí tradiční pouť ke svatému Jiljí.