Ve Vrchlického ulici, kde v budoucnu vyroste šestnáct rodinných domů, se neocitli náhodou. „Šlo o běžný archeologický dozor při stavbách. Při skrývce zeminy jsme narazili na objekty a příkop. Zpočátku to ale na nijak mimořádnou situaci nevypadalo" popsala okolnosti nálezu archeoložka Jana Němcová. Situace se změnila po provedení dvou sond. „Objevili jsme hrotitý příkop ve tvaru písmene V, který je pro římské tábory typický", dodává Němcová. Jasno však stále ještě nebylo. Scházely nálezy, podle kterých by bylo možné určit stáří příkopu.

„Měli jsme štěstí. Ve spodní části příkopu jsme narazili na zlomky římské keramiky terra sigillata, která představuje výborný chronologický materiál" objasňuje Jana Němcová. „Až se na ně podívá odborník, budeme schopni příkop poměrně přesně datovat" dodává. Podle Němcové se jedná o dva zlomky misky, které zřejmě bude možné spojit k sobě. Třetí střep se našel ve výhozu.

Rovnou linii příkopu, který vymezoval pravidelný prostor tábora se podařilo zachytit ještě na dalším místě. „Prozatím víme o průběhu příkopu přibližně v délce šedesáti metrů. Proběhlo rovněž geofyzikání měření, ale bez průkazných výsledků" přibližuje dosavadní zjištění Jana Němcová. Na vnitřní straně byl příkop zesílen valem. Ten se však prozatím odhalit nepodařilo.

Při linii příkopu odkryli archeologové dvě pece s předpecními jámami, které podle všeho sloužily k přípravě chleba. Podobné hospodářské okrsky jsou pro římské tábory typické. „Vzorky z obou pyrotechnických zařízení jsme poslali na analýzu. Obsahovaly hodně uhlíků a předpokládáme, že by v nich mohla být i rostlinná semínka" objasňuje archeoložka.

Existence římského tábora by vysvětlovala i poměrně bohaté nálezy římských importů, které přibývají zejména v poslední době. Doložené jsou mimo jiné z nedaleké germánské lokality na předměstí Jevíčka, na které rovněž probíhá archeologický výzkum.

Až dosud byl nejseverněji doložený římský tábor v Olomouci. Teď se linie římského pronikání za hranice říše posouvá až k Jevíčku. Není divu, že takto významný objev nezůstal stranou zájmu vědeckých institucí. „Spojili jsme se s doktorem Komoróczym z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně, který se specializuje na výzkum římských pochodových táborů. Bude realizován badatelský výzkum, na kterém budou, kromě nás, spolupracovat archeologové z Východočeského muzea v Pardubicích a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.